หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองยาง
การสนับสนุนการศึกษาแก่
เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
การเกษตรพอเพียงของ
ประชาชนในตำบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-100
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองยางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 โดยตำบลหนองยาง เป็น 1 ใน10 ตำบลของอำเภอหนองฉาง จัดเป็นตำบลที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 รองจากตำบลเขาบางแกรก หรือคิด เป็นร้อยละ 21.22 ของพื้นที่อำเภอ  
 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่ง ใหญ่ ตำบลหนองยาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองฉาง มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,000 ไร่  
  ลักษณะอากาศ จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน จึงทำให้อากาศค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน และอากาศค่อนข้าง หนาวในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน มีอุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มีนาคม – มิถุนายน 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 25 องศาเซสเซียส  
 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง  
 
  ประชากรทั้งสิ้น 1,568 ครัวเรือน จำนวน 5,583 คน ประกอบด้วย
  ชาย 2,703 คน คิดเป็นร้อยละ 48.41
  หญิง 2,880 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 87 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดอกบัวบาน จำกัด 1 แห่ง

สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองจิก 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง

โรงงานโม่หิน 1 แห่ง

โรงสี 4 แห่ง

โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง

อู่ซ่อมรถยนต์ 4 แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 10 แห่ง

ร้านจำหน่ายอาหาร 30 แห่ง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางได้แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านใหม่เขาปูน 310 301 611 167  
2   บ้านหนองกระทุ่ม 138 126 264 73
  3   บ้านเกาะอีเพลิน 283 270 553 139  
4   บ้านงิ้วงาม 225 240 465 127
  5   บ้านหนองยาง 135 165 300 87  
6   บ้านดงไร่ 312 366 678 261
  7   บ้านหนองจิก 295 311 606 159  
8   บ้านล่อมเสือโฮก 399 448 847 231
  9   บ้านทุ่งใหญ่ 177 212 389 94  
10   บ้านหนองบัว
429 441 870 230
    รวม 2,703 2,880 5,583 1,568  
 
 

สำหรับแผนที่

 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-985-100 โทรสาร : 056-985-100
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 5,232,545 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553