องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.หนองยาง)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ 619-0-54906-3 ชื่อ อบต.หนองยาง