หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 102 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศษศตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562  [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2562  [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
กำหนดรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านสำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ เพื่อติดตามการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.e-laas  [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
แนวทางการดำเนินโครงการ \"อปท ร่วมใจบำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562\" [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 928
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553