หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
คุณสมบัติ   อายุไม่ต่ำกว่า  7 ปีบริบูรณ์  
หลักฐาน การสมัคร  
1.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ
2.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป  

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง  
โทร  056985100

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 10.03 น. โดย คุณ ฉัตรดาว แก้วเขตการณ์

ผู้เข้าชม 322 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553