หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.หนองยางประชาสัมพันธ์พิษภัยสารเคมีและข้อควรระวังของยาปราบศัตรูพืชเพื่อให้ประชาชนตระหนักในการระมัดระวังตนเองต่อการใช้ยาปราบศัตรูพืช  
 

อบต.หนองยางจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิษภัยสารเคมีและข้อควรระวังของยาปราบศัตรูพืช โดยนำไปติดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้านของทุกหมู่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการระมัดระวังตนเองต่อการใช้ยาปราบศัตรูพืช

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 14.08 น. โดย คุณ ฉัตรดาว แก้วเขตการณ์

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553