หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/m02vky


 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 15.14 น. โดย คุณ ฉัตรดาว แก้วเขตการณ์

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553