หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พลวงสองนาง   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกฯประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯประจำปีงบประมาณ 2562    12 ก.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.สว่างอารมณ์   ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ   12 ก.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานสัก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระยาพายเรือ รับโล่ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่3   12 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานสัก   องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์   12 ก.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ดงขวาง   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   12 ก.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ดงขวาง   คณะกรรมการพัฒนาอบต.ดงขวาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565)    12 ก.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ดงขวาง   อบต.ดงขวาง ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    12 ก.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ทัพทัน   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร   12 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองขาหย่าง   โครงการออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562   12 ก.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 4 รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562    12 ก.ค. 2562 7
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 3030
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553