หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองยาง
การสนับสนุนการศึกษาแก่
เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
การเกษตรพอเพียงของ
ประชาชนในตำบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 สาย ได้แก่ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 8,9,10
 
ถนนลูกรัง จำนวน 34 เส้นทาง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10
  ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 2 สาย ได้แก่
 
ห้วยขุนแก้ว      
 
ห้วยขุย      
 
  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมี ลำห้วยขุนแก้ว และลำห้วยขุยไหลผ่าน และมีภูเขาหิน จำนวน 1 ลูก
 
ฝาย จำนวน 2 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 146 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 56 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 15 แห่ง
 
เหมือง จำนวน 15 แห่ง
 
คลองส่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
 
หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
 
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,436 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
หอกระจายข่าว จำนวน 10 แห่ง
 
 
ประปาหมู่บ้านที่ส่วนราชการต่าง ๆ ก่อสร้างให้หมู่บ้านบริหารจัดการจำนวน 15 แห่ง มีผู้ใช้น้ำจำนวน 600 ครัวเรือน
 
ประปาหมู่บ้านที่อยู่ในการบริหารจัดการของ อบต.หนองยาง จำนวน 11 แห่ง มีผู้ใช้น้ำจำนวน 400 ครัวเรือน
 
กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 10 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 10 กลุ่ม
 
กลุ่ม อพป. จำนวน
2 หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-985-100 โทรสาร : 056-985-100
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 5,257,497 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553