หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองยาง
การสนับสนุนการศึกษาแก่
เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
การเกษตรพอเพียงของ
ประชาชนในตำบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-100
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตำบลหนองยางมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวตำบลหนองยางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน ตำบลทำให้ชาวหนองยางอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหนองยาง นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีวัดที่สำคัญได้แก่
 
วัดหนองบัว  
วัดห้วยขานาง
 
วัดหนองมะกอก  
วัดงิ้วงาม
 
วัดบ้านใหม่เขาปูน  
วัดโปรดภาวนา
 
วัดหนองยาง      
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  สถานีอนามัยหนองยาง หมู่ที่ 5
  สถานีอนามัยบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 99
 
 
 

ป้อมตำรวจ ป้อมยาม จุดตรวจ หน่วยบริการประชาชน 1 แห่ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางมีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
    สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง
   
ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9
   
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
   
ศูนย์เด็กเล็กบ้านล่อมเสือโฮก หมู่ที่ 8
   
ศูนย์เด็กเล็กวัดหนองมะกอก  
    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนห้วยขานาง  
   
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 4
   
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9
   
โรงเรียนล่อมเสือโฮก หมู่ที่ 8
   
โรงเรียนวัดหนองยาง หมู่ที่ 5
   
โรงเรียนขยายโอกาส วัดหนองบัว หมู่ที่ 10
    การศึกษาอื่น ๆ ได้แก่
   
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-985-100 โทรสาร : 056-985-100
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 5,257,581 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553