หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองยาง
การสนับสนุนการศึกษาแก่
เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
การเกษตรพอเพียงของ
ประชาชนในตำบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-100
 
 
 
 
 
ร้านค้าชุมชน CB MART
 
ขนมไทยบ้านดงไร่
      
    
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
 
พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 
พัฒนาด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า
 
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาทุนทางสังคม
 
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ในการบริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 
ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร
 
 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-985-100 โทรสาร : 056-985-100
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 5,233,144 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553