ท่านต้องการให้ อบต.หนองยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การคมนาคม ( 14 )
41.18%
แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ( 6 )
17.65%
กลุ่มอาชีพและสินค้าOTOP ( 4 )
11.76%
สถานที่ท่องเที่ยว ( 2 )
5.88%
การศึกษา เด็ก และเยาวชน ( 3 )
8.82%
การบริการประชาชน ( 5 )
14.71%