หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ที่ทำการ อบต.หนองยาง
การสนับสนุนการศึกษาแก่
เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
การเกษตรพอเพียงของ
ประชาชนในตำบลหนองยาง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
1
2
3
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-100
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
    พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
    จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร
    จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาด ปลอดภัยไร้สิ่งเจือปน
    จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบการส่งน้ำชลประทาน
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง
    ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชนให้ยืนอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคให้กับประชาชน
    ส่งเสริมพัฒนาและให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
โทรศัพท์ : 056-985-100 โทรสาร : 056-985-100
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 5,233,293 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
เริ่มนับ วันที่ 17 ธ.ค. 2553